Monday, April 2, 2007

GOGO!!

tomorrow council elections(duh)!!!

JOSHUA HENG HUI GEK THENG JIA LIANG JON HU (really sorry for forgetting)DA YONG(sampan)

JIAYOU and GOOD LUCK!!!

_tf loves s6E. 8:37 PM